Fulfillment service No.1 of DPX e-commerce

Fulfillment คืออะไร ช่วยในการขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างไร ?

หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า “Fulfillment” แต่อาจจะไม่รู้ว่าบริการ Fulfillment นั้นคืออะไร? มีระบบการทำงานอย่างไร? ตอบโจทย์ร้านค้าแบบไหน? เพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจระบบ Fulfillment ไปพร้อมๆกันนะครับ

คลังสินค้าออนไลน์ Fulfillment

คลังสินค้าออนไลน์ คืออะไร ช่วยขายของออนไลน์อย่างไร?

คลังสินค้าออนไลน์ คืออะไร มีข้อดี-ข้อเสีย อย่างไร? ค่าบริการแพงมั๊ย? ใช้แล้วจะคุ้มกับการขายของออนไลน์หรือเปล่า?