ระบบการจัดการคลังสินค้าคืออะไร และ มีประโยชน์อย่างไร? ​

 • Home
 • Fulfillment
มีบริการจัดเก็บสินค้าในระบบ Fulfillment

ระบบการจัดการคลังสินค้าคืออะไร และ มีประโยชน์อย่างไร? 

ระบบการจัดการคลังสินค้าคืออะไร และ มีประโยชน์อย่างไร?

ระบบการจัดการคลังสินค้า คือ ระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคนทั่วไปจะรู้จักในชื่อ “ระบบ WMS” (Warehouse Management System) หรือ ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ซึ่งระบบ WMS มี 3 ขั้นตอนที่เป็นหัวใจหลัก คือ 1.การรับสินค้า 2.การเก็บสินค้า และ 3.การเบิกสินค้า นอกจากนี้ ระบบ WMS จะช่วยในส่วนของการจัดการ Stock สินค้า การรับเข้า การย้ายและนำออกสินค้า การส่งออเดอร์ออกจากคลังสินค้า การเชื่อมต่อระหว่างระบบ Internal อื่นๆขององค์กร เช่น ระบบ ERP เพื่อช่วยให้องค์กรมีการจัดการคลังสินค้าที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในเชิงธุรกิจขององค์กรอีกด้วยครับ  
Fulfillment service No.1 of DPX e-commerce
dpx ecommerce มีระบบการจัดการทั้ง ERP และ WMS
มีบริการจัดเก็บสินค้าในระบบ Fulfillment
dpx ecommerce มีระบบการจัดการทั้ง ERP และ WMS
Fulfillment service No.1 of DPX e-commerce
dpx ecommerce มีระบบการจัดการทั้ง ERP และ WMS

โดย 3 ขั้นตอนหลักของ ระบบการจัดการคลังสินค้าหรือ WMS มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ครับ 

 1. การรับสินค้า ระบบ WMS จะช่วยวางแผนการจองพื้นที่ที่เก็บสินค้าโดยคำนวณจาก Stock ของสินค้าที่เข้าคลังสินค้าล่วงหน้าเมื่อมีการรับสินค้าได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการรับสินค้าแล้วหาสินค้าไม่เจอ หรือจำไม่ได้ว่ารับสินค้าแล้วพนักงานนำสินค้าไปวางไว้ที่ไหน
  การเก็บสินค้า
 2. การเก็บสินค้า ระบบ WMS จะช่วยคำนวณและหาตำแหน่งที่วางของสินค้าได้อย่างเหมาะสมกับขนาดและชนิดของสินค้า เช่น หากสินค้าเป็นประเภทเครื่องสำอางค์ขนาดเล็ก เช่น ลิปสติก ระบบ WMS ก็จะคำนวณพื้นที่ที่ควรจะจัดเก็บสินค้าให้มีขนาดเพียงพอกับขนาดของลิปสติก และ จะถูกจัดให้อยู่ในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของเครื่องสำอางค์ครับ แต่หากเป็นประเภทสินค้าขนาดใหญ่ ระบบ WMS ก็จะจัดสินค้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของสินค้า ซึ่งผู้ใช้งานจะเรียกที่เก็บสินค้าว่า “บ้าน” และแต่ละ “บ้าน” จะมีสินค้าที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของบ้านนั้นๆครับ 🙂

 3. การเบิกสินค้า ระบบ WMS จะมีฟังก์ชัน Search ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถค้นหาสินค้าจากฟังก์ชันนี้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ เพื่อทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการเบิกสินค้าได้มากยิ่งขึ้น

นับว่าระบบ WMS ที่นำมาปรับใช้กับคลังสินค้านั้นมีประโยชน์มากมายเลยล่ะครับ แต่ผมจะขอยกตัวอย่างส่วนหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบ ดังต่อไปนี้ครับ

 1.   เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระบบคลังสินค้าและ Stock สินค้าให้มีคุณภาพและสามารถทำงานอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
 • ระบบ WMS จะช่วยให้การจัดการระบบคลังสินค้าและการจัดการ Stock สินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของผู้ใช้งานและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทำงานได้อย่างง่ายดาย เพราะระบบ WMS จะมีคำสั่งอัตโนมัติมาให้ผู้ใช้งานดำเนินการตามขั้นตอนนั้นๆอยู่แล้วครับ 🙂 
 1.   ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากพนักงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • ปัญหาหลักที่พบเจอจากคลังสินค้า มักจะพบปัญหาในเรื่องของพนักงานหาสินค้าไม่เจอว่าอยู่ที่ไหน แพ็คสินค้าผิด ซึ่งทำให้ลูกค้าปลายทางได้รับสินค้าผิดไปด้วย และอาจจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ในระยะยาว ซึ่งถ้าคลังสินค้ามีระบบการจัดการคลังสินค้าหรือ WMS มาช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ ก็จะช่วยลดความผิดพลาดของผู้ใช้งานได้ครับ เพราะระบบคลังสินค้ามีการคอนเฟิร์มความถูกต้องจากบาร์โค้ดในกระบวนการทำงานทุกครั้งก่อนออเดอร์จะถูกส่งออกจากคลังครับ  
 1. เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานและการบริการลูกค้า 
 • ระบบ WMS จะมีฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งระบบถูกพัฒนาให้สามารถจัดการงานในหลายส่วนได้แทนแรงงานคน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถนำเวลาที่เหลือไปพัฒนาหรือช่วยงานในส่วนอื่นๆได้แทน และทำให้มีการจัดการงานโดยภาพรวมขององค์กรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การบริการต่อลูกค้าปลายทางเร็วขึ้นตามลำดับอย่างมีนัยยะสำคัญครับ 🙂

สนใจใช้บริการ fulfillment สามารติดต่อได้ที่

Tel: 02-278-2900
Line:@dpxecommerce
Email: ar@dpxecommerce.com
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30-17.00 และวันเสาร์ 08.30-16.00

หรือ คลิกที่นี่ เพื่อสอบถามค่าบริการและขอรับคำปรึกษา

Fulfillment service No.1 of DPX e-commerce

ผู้ให้บริการ fulfillment  ชั้นนำ ของประเทศไทย การันตีด้วยการทำงานมาตรฐานระดับโลก และลูกค้าชั้นนำมากมาย เชื่อมต่อครบทุกแพลตฟอร์มชั้นนำ

ติดต่อเรา

60 อาคาร dpx ซอยอารีย์ 5 เหนือ
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
จันทร์ – ศุกร์ 8.30-17.00
เสาร์ 8.30 – 16.00

Tel: 02-278-2900
Fax: 02-278-2600
Email: ar@dpxecommerce.com